Rože

Svetovanje

Jarina velja za pionirja na področju lokalne samooskrbe s hrano na slovenskem podeželju. V sodelovanju s partnerji večkrat letno organiziramo izobraževanja, različne delavnice in svetovanja za turistične ponudnike, kmetijska gospodarstva, nosilce dopolnilnih dejavnosti idr. Naše strokovnjake odlikuje širok spekter znanja, s poglobljenim znanjem za posamezno strokovno storitev, ki vam jo nudimo.

 

Večnamenskost podeželskega prostora kot priložnost za razvoj

Sistemski pristop:

  • povezovanje različnih ponudnikov (prednosti sodelovanja z zadrugo)
  • mednivojsko komuniciranje
  • sistematično iskanje razvojnih rešitev na kmetijah
  • pristop k identifikaciji ključnih problemov in reševanje le-teh
  • iskanje nišnih priložnosti in formuliranje ciljev
  • izdelava konceptov in kreativno razmišljanje
  • premagovanje ovir za dosego ciljev, sprejemanje ključnih odločitev
  • ocena učinkov in kontrola uspeha.