Marjetice

O Nas

PRVI V SLOVENIJI.

Zadruga Jarina je bila leta 2004 prva, ki o lokalni oskrbi ni le govorila, temveč jo je na neprofiten, a podjeten način tudi uresničila.

• Šole in vrtce smo povezali z bližnjimi pridelovalci hrane.
• Prehrano najmlajših smo spremenili v kulturo lokalnega povezovanja, ki presega raven malic in kosil. 
• Izobrazili smo ponudnike in odjemalce. O pomenu lokalne prehrane in o njenem vplivu na lokalno ekonomijo smo ozaveščali posameznike in skupnost.
• Leta 2015 smo prejeli priznanje Dobra praksa kratke oskrbne verige.
• Leta 2016 smo s kakovostno lokalno hrano okrepili gostinsko ponudbo Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope.
• V mednarodnem projektu Artistic povezujemo generacije in kulturno dediščino.

POVEZOVALNO.

Poslanstvo Zadruge Jarina je, da povezujemo ljudi, ki želijo vedeti, kaj jedo,
z lokalnimi proizvajalci hrane. Zadruga Jarina s svežo, zdravo, lokalno pridelano hrano iz bližine oskrbuje skoraj sto vrtcev, osnovnih in srednjih šol, domov za starejše občane ter vrsto drugih organizacij, institucij, podjetij.

Med več kot 80 ton letno dostavljenih pridelkov jih je vse več pridelanih na ekološki način. Posebno pozornosti namenjamo novih skupinam izdelkov, ki prav tako ohranjajo pomembno dediščino podeželja. Vključujemo vse več zeliščnih izdelkov, sodelujemo pri razvoju rokodelstva. Spodbujamo nastajanje lokalnih tržnic, vzpostavljamo premične tržnice in omogočamo najem stojnic lokalnim ponudnikom.

INOVATIVNO.

V Zadrugi Jarina smo marsikaj uvedli in uresničili kot prvi v Sloveniji. Pretekli projekti dokazujejo, da smo odličen partner pri ustvarjanje novih rešitev, ki ne prihajajo od zunaj, temveč nastajajo na prepoznanih potrebah v lokalnem okolju. Odprti smo za pobude za nove rešitve!.

ODGOVORNO.

Spodbujamo k odgovorni pridelavi, ponudbi in nakupom. Pridelovalci, ki se vključujejo v Zadrugo Jarina, lahko svoje pridelke in izdelke ponudijo blizu – v lokalnem okolju. Zanesejo se lahko na svetovanje o tržno zanimivih produktih. Z izbiro živil iz ponudbe Zadruge Jarina odjemalci prispevajo k ohranjanju pridelave v bližini, v lastnem okolju, kjer lahko spoznavajo tudi načine pridelave in se na lastne oči prepričajo o kakovosti živil, ki jih kupujejo.

S partnerskim delovanjem z Zadrugo Jarina vsi vpleteni skrbimo za to, da bo tradicija, dopolnjena z inovativnimi pristopi, dočakala tudi nove generacije. Ohranjamo kulturo podeželja v lokalnem okolju.