Kolesarka

O Nas

Zadruga Jarina je že od leta 2004 vez med malimi lokalnimi pridelovalci in kupci v osrednjem delu Slovenije in je nastala s povezovanjem podjetnikov, gostincev in kmetov, ki so verjeli v ta projekt. Glavni cilj ustanovitve je bil podpreti manjša lokalna podjetja, ponudnike lokalne hrane in turističnih programov, pri prodaji in promociji.

V naši mreži je preko 100 dobaviteljev iz različnih koncev države, v zadnjem času pa še posebej intenzivno delamo na vključevanju lokalnih dobaviteljev iz osrednje Slovenije oziroma Mestne občine Ljubljana. Naši dobavitelji so družinske kmetije in nekaj družinskih podjetij, ki zaposlujejo do pet oseb. S tako široko mrežo lahko zagotavljamo zadostne količine izdelkov, hkrati lahko raznovrstne izdelke zagotovimo v pretežnem delu leta. 

Zadruga Jarina lokalno pridelano hrano vozi v številne šole, vrtce in druge vzgojno izobraževalne institucije v osrednjem delu Slovenije. Z večjo osveščenostjo potrošnikov o zdravi hrani, ki ni čakala v hladilnicah in prevozila številne kilometre, pa smo skupen jezik našli z nekaterimi hoteli in gostilnami. Še posebej ta oblika povezovanja poteka v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016, katere nosilec je Mestna občina Ljubljana. Iniciativa za povečanje lokalno pridelane hrane v gastronomski ponudbi občine se spodbuja v okviru projekta Zelene dobavne verige (http://www.zelene-verige.si/), nosilec projekta je Zavod Turizem Ljubljana. Pomembna skupina kupcev so tudi prebivalci osrednjega dela Slovenije in njim je namenjen spletni vrt (http://www.pridelano-doma.si/). Domače dobrote dostavljamo skupnostim kupcev, s katerimi smo sklenili dogovor o dostavi hrane.

Naše prvo vodilo je kakovost hrane. To zagotavlja naš dobavitelj s kakovostno pridelavo in predelavo, mi pa poskrbimo, da je čas od njive do končnega uporabnika čim krajši. Seveda je kakovost hrane odvisna od ohranjenosti prostora, kjer je zrastla, zato smo odgovorni do okolja. Prizadevamo si zmanjšati število kilometrov, ki jih prepotuje hrana, živila dostavljamo v embalaži, ki jo je mogoče večkrat uporabiti ("reuse" namesto pristopa "recycle"). Partnersko povezovanje lokalnih proizvajalcev s kupci je naše poslanstvo, in ekipa zadruge Jarina ga opravlja s ponosom. K temu nas spodbuja tudi priznanje za dobro prakso kratke oskrbne verige, ki nam ga je septembra 2015 podelila Evropska mreža za razvoj podeželja.

 

Prva leta delovanja zadruge Jarina

Ustanovljena je bila leta 2004 ob združitvi podjetnikov, gostincev in kmetov. Ob ustanovitvi je delovala predvsem na ožjem območju občin Litija in Šmartno pri Litiji, z leti pa se je geografsko območje njenega delovanja vztrajno širilo. Danes zadruga deluje po vsej Sloveniji, najbolj intenzivno pa osrednjeslovenskem in zasavskem delu Slovenije. Prva leta je bilo delo Zadruge v pretežni meri usmerjeno v animacijo in informiranje posameznih kmetijskih gospodarstev, da se vključijo v usposabljanja za pridobitev različnih certifikatov in kvalifikacij, ki so pogoj za trženje in prodajo njihovih izdelkov ter storitev. Leta 2006 je Zadruga izpolnila tudi pogoje za dejavnost turistične agencije z namenom dvigniti prepoznavnost turizma na podeželju in povečati turistični obisk v osrednjem delu Slovenije.