Marjetice

ZAKLJUČEN PROJEKT JARINA RAZVIJA LOKALNI TRG

Projekt je bil podprt v letu 2019 iz Programa razvoja podeželja v okviru podukrepa 16.4. Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov. Med glavnimi cilji projekta je bilo povečati dostopnost in količino lokalne hrane v javnih zavodih, okrepiti koncept kratkih dobavnih verig ter dvigniti pomen in ugled lokalno pridelane hrane.

 • Vzpostavili smo novo delovno mesto na zadrugi Jarina.
 • V projekt razvoja podeželja je bilo aktivno vključenih deset (10) slovenskih kmetij.
 • Uspeli smo s prodajo lokalnih živil štiriinosemdesetim (84) javnih zavodom v višini 90.575 eur.
 • Izvedli smo promocijo koncepta lokalnega trga na osmih (8 )dogodkih.


Od slovenskih kmetij sodelujočih v projektu smo odkupili  naslednje skupine živil:

 • 5153 kg kisle repe in kislega zelja
 • 18210 kosov jajc proste reje
 • 372 kg jagod
 • 11 ton ekoloških jabolk
 • 375 kg ekoloških orehov
 • 561 kg fižola češnjevca
 • 1555 kg suhega sadja
 • 17  ton  lokalne zelenjave
 • 236 kg ameriških borovnic
 • 5570 l mleka in mlečnih izdelkov