Konj

USPEŠNO SODELOVANJE Z OSNOVNO ŠOLO MILANA ŠUŠTARŠIČA V LJUBLJANI

Z namenom ozaveščanja mladih o pomenu lokalno pridelane in predelane hrane smo se na osnovni šoli  v popoldanskih urah, dne 26.9.2022 predstavili z ponudbo iz naše mreže 10 kmetij. Udeleženci so bili otroci in njihovi starši. Predstavili smo jim načine pridelovanja sadja, ki so ga lahko tudi okusili. Hkrati pa so imeli priložnost spoznati nas kot dobavitelja v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave.

Projekt Jarina razvija lokalni trg sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.