Jabolke

Lokalno pridelana hrana na mizah v naših šolah in vrtcih

Po vseh slovenskih vrtcih in šolah je 18. novembra 2016 potekal Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je eden od pomembnejših načinov spodbujanja vključevanja lokalno pridelane hrane v te institucije ter hkrati osveščanja o zdravem načinu življenja in naši kulinariki. V Srcu Slovenije je zadruga Jarina letos s sestavinami za zajtrk oskrbela več kot 20 šol in vrtcev in izvedla šest dogodkov na šolah.

Ob priložnosti Tradicionalnega slovenskega zajtrka, šole in vrtci organizirajo tudi različna predavanja, dogodke ali naravoslovne dneve na temo hrane in zdravega življenja. Ti potekajo na šolah, pogosto pa tudi na kmetijah, ki so živila za zajtrk pridelale. Jarina je letos sodelovala oz. izvedla šest dogodkov. VLitiji so z učenci sedmega in devetega razreda razmišljali o vplivu lokalne hrane na lokalno ekonomijo ter »zasnovali« podjetje za izdelovalo posebnega bezgovega soka v embalaži primerni za gostinstvo. Z učenci in učitelji so testirali zdrav prigrizek: na palčke narezana sveža repa z medom ter ugotovili, da le-ta ni dovolj zanimiv za trg. Koordinirali so naravoslovni dan za učence šestega, sedmega in devetega razreda na OŠ Šmartno pri Litiji. Za delavnico »Od žita do kruha« so priskrbeli vzorce različnih žit, semen in mlevskih izdelkov od Bio mlina Stražar ter sodelovali pri vsebinah delavnic »Od mleka do mlečnih izdelkov« Sirarni Sešler in »Od ekološke pridelave sadja in zelenjave do zdravega obroka« na Kmetija Erjavec. Z izdelki naših lokalnih dobaviteljev so sodelovali tudi na tržnici lokalno pridelane hrane v OŠ Gabrovka – Dole in tako pomagali zbrati sredstva namenjena šolskemu skladu. Podobni dogodki in delavnice potekajo celo leto v okviru Konzorcija vrtcev in šol Srca Slovenije.
Tradicionalni slovenski zajtrk je eden od dogodkov dneva slovenske hrane. Vlada RS ga je razglasila leta 2012, že četrto leto (od leta 2013) pa se financira iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vsekakor ta dogodek pomembno pripomore tudi k naročilom čez leto in tako vpliva na gospodarski položaj naših domačih kmetov. Največ naročil lokalno pridelanih živil pri nas šole in vrtci naročijo v okviru Sheme šolskega sadja in zelenjave, vsako leto pa je več tudi tistih, ki iz razpisa izločijo 20 % vrednosti in s temi sredstvi kupujejo hrano iz okoliških kmetij.