Kolesarka

JABOLKA SO SLOVENSKA SUPER HRANA

Ugled in pomen lokalne hrane smo skupaj z rezultati projekta Jarina razvija lokalni trg predstavili lokalni javnosti in nacionalnim medijem na dogodku ob svetovnem dnevu jabolk 21, oktobra na lokaciji zadruga Jarina na Dobu pri Domžalah, Ulica 7. avgusta 9.

Predstavitev ugleda in pomena lokalne hrane je potekala od 9. do 14. ure. Zvrstili so se obiski razredov učencev Osnovne šole Dob pri Domžalah in vrtca iz Domžal. Sodelujoči partner in strokovni predavatelj o pomenu lokalne hrane prof. dr. Franc Habe z ekološke kmetije Miš na Gorjuši je predstavil ekološka jabolka lastne pridelave. Predstavitve rezultatov in prireditve so se udeležili tudi partnerji (vodje prehrane) iz javnih zavodov, s katerimi je v sklopu projekta vodila zadruga Jarina. Dodatno strokovno razlago o pomenu lokalne prehrane je za obiskovalce prispevala zunanja sodelavka zadruga Jarina, dr. Katerina Vidner Ferkov.

Obiskovalci prireditve in predstavitve rezultatov projekta so videli tudi prikaz izdelovanja peharjev in košar, za kar sta poskrbeli Marija Šmidovnik in Branka Bizjan iz Društva rokodelcev – rokodelskega centra Moravče. Med 10. in 11. uro pa so ljudske pesmi prepevale članice pevskega zbora Šole zdravja iz Domžal pod vodstvom zborovodkinje Marike Haler.