Kolesarka

ZDRAVA SLOVENIJA

Vključitev v podukrep 16.4 Podpore za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov v letu 2022.

 

Namen projekta "ZDRAVA SLOVENIJA" je izvedba sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednika s ciljem vzpostavitve lokalnega trga, ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. S povečano ponudbo ekoloških pridelkov in izdelkov bomo zadovoljili čedalje bolj zahtevne in odgovorne kupce na lokalni ravni. Evropska študija na temo vedenjskih navad in prehrane v času kovid krize je ugotovila, da so se nakupne navade nakupa hrane med krizo spremenile. Prebivalstvo se zaveda pomembnosti dostopnosti lokalne hrane in zelo jim je pomemben tudi zdravstveni vidik hrane.

Projekt ima namen:
- omogočiti kupcem transparenten lokalni izvor prehranskih artiklov;
- pomagati slovenskemu kmetu pri načrtovanju pridelave, izboljšanju kakovosti pridelkov, prodaji pridelkov in krepitvi njihovega položaja v dobavni verigi
- opolnomočiti kupce z znanjem o pomenu uravnoteženega prehranjevanja

Zadruga Jarina želi s tem projektom nadgraditi ponudbo ekoloških lokalnih pridelkov in izdelkov s partnersko mrežo štirinajstih (14) dobaviteljev preko obstoječih  prodajnih kanalov in novega inovativnega prodajnega kanala.

Zadruga Jarina v projektu nastopa kot vodilni partner in posrednik pri odkupu in prodaji kmetijskih proizvodov od članov partnerstva. Z uvedbo novega prodajnega kanala pa bo tudi prevzel skupno pakiranje oz. skupno predelavo.

Zadruga Jarina bo kot vodilni partner izvajal upravičene aktivnosti na projektu:
-vodenje in koordinacija projekta 
-analiza trga

-izdelava trženjske strategije
-priprava, organizacija oziroma izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
-zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
-organizacija odkupa in prodaje proizvodov,
-promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.

V projektu bo vse upravičene aktivnosti izvajal vodilni partner in bo edini upravičenec do povračila stroškov. Ostali člani partnerstva bodo v projektu sodelovali kot dobavitelji kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki bodo preko vodilnega partnerja po različnih prodajnih poteh nadalje plasirani do kupcev. Člani partnerstva bodo poleg skupnega nastopa na trgu imeli tudi možnost pridobivanja novih znanj in koristnih informacij preko delovanja projektnega partnerstva ter sodelovanja pri projektnih aktivnostih.

Povezava Evropska komisija, Program razvoja podeželja