Konj

Jarina razvija lokalni trg

Vključitev v podukrep 16.4 Podpore za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov v letu 2019.

 

 

Trendi v potrošnji in spremembe v prehranskih navadah tudi v Sloveniji kažejo v smer vse večjega povpraševanja po lokalno pridelani in slovenski hrani. Slovenija se sooča s problematiko zadovoljevanja lastnih potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih iz domače pridelave, zato je zagotavljanje prehranske varnosti, še posebej na lokalnem nivoju, pomembno strateško in politično vprašanje. Doseganje čim višje osnovne prehranske varnosti je vodilo predvsem kmetijske in prehranske politike in prav lokalna trajnostna oskrba s hrano je njun skupni imenovalec. Eden izmed ciljev projekta ”JARINA RAZVIJA LOKALNI TRG” je zagotavljanje lokalne oskrbe s hrano preko stabilne pridelave varne, kakovostne hrane, ki bo potrošniku dostopna preko kratke dobavne verige.

Zadruga Jarina z.o.o. v projektu nastopa kot vodilni partner in posrednik pri odkupu in prodaji kmetijskih proizvodov. Zadruga kot vodilni partner izvaja upravičene aktivnosti na projektu:

- vodenje in koordinacija projekta;
- priprava, organizacija oziroma izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
- zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
- organizacija odkupa in prodaje proizvodov;
- promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.

Projekt je prednostno usmerjen k spodbujanju in razvoju lokalne samooskrbe s hrano preko vzpostavitve inovativnih pristopov kratkih verig prodaje, kar zagotavlja koristi za pridelovalce in potrošnike. V okviru projekta bo vzpostavljeno novo “zeleno” delovno mesto. Osnovna ideja projekta je, da se, preko sodelovanja kmetijskih pridelovalcev pod okriljem in organizacijo vodilnega projektnega partnerja, omogoči slovenskemu potrošniku dostop do kakovostne, lokalno pridelane slovenske hrane.

Pomemben del aktivnosti projekta je namenjen tudi promocijskim in komunikacijskim aktivnostim. Promocijske aktivnosti so namenjene seznanjanju splošne in strokovne javnosti s konceptom lokalnega trga in pomenom lokalno pridelanih živil. Komunikacijske aktivnosti so namenjene predstavitvi projekta in projektnih ciljev ter rezultatov in bodo izvajane preko celotnega obdobja trajanja projekta.

Povezava Evropska komisija, Program razvoja podeželja