Rože

ARTISTIC - nesnovna dediščina

Vrednotenje bogastva nesnovne kulturne dediščine za lokalni trajnostni razvoj v regijah Srednje Evrope (ARTISTIC)

Obdobje izvajanja:  1. 7. 2017 - 30. 6. 2020

Območje izvajanja: Slovenija, Italija, Avstrija, Madžarska, Nemčija, Poljska, Češka, Slovaška

Vodilni partner: Trasferimento tecnologico e innovazione t2i (Italija)

Partnerji projekta: Regione del Veneto, Verein zur Förderung des Steirischen Vulkanlandes, Jarina, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o., Občina Bovec, Nyugat-Pann on Terület- és Gazdaságfejl esztési Szolgáltató Közhasznú, b&s unternehme nsberatung und schulung für den ländlichen raum GmbH, Universität Hamburg, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalneg o S.A., Podkarpacka Izba Gospodarcza, Jihočeská hospodářská komora, Slovenská obchodná a priemyselná komora in ISN – innovation service network GmbH.

Sofinancirano iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, program Interreg Central Europe (Srednja Evropa).

Opis in cilji projekta: Nesnovna dediščina je za identiteto in nadaljni razvoj srednjeevropskih regij zelo pomembna. Pomanjkanje znanja, človeških virov in finančnih sredstev onemogoča učinkovito upravljanje s kulturnimi viri in projekti. Projekt ARTISTIC, ki je namenjen vrednotenju nesnovne dediščine v partnerskih regijah, odgovarja prav na te aktualne izzive. Z njim želijo partnerji nagovoriti širše prebivalstvo, posamezne skupine nosilcev nesnovne dediščine in potencialne investitorje ter zagotoviti trajnostni razvoj inovativnih elementov nesnovne kulturne dediščine preko pilotnih projektov in dogodkov. Cilj je razviti orodja in oblikovati nove strategije za vrednotenje nesnovne dediščine znotraj območij, kjer delujejo projektni partnerji.

Opis delovnih paketov:

WPM: Vodenje projekta
WPC: Komunikacija
WP1: Strategija za vrednotenje in trajnostni razvoj nesnovne kulturne dediščine
WP2: Povečanje trajnosti projektov nesnovne kulturne dediščine s podpornimi storitvami
WP3: Pilotni ukrepi za doseganje trajnosti projektov nesnovne kulturne dediščine
WP4: Vzpostavitev lokalnih mrež in središč za vrednotenje nesnovne kulturne dediščine

Spletna stran projekta ARTISTIC

Unesco in nesnovna dediščina

Slovenski register nesnovne dediščine

Priročnik o nesnovni dediščini

 

Informacije: artistic@jarina.si