Marjetice

PROJEKT LAS - Lokalno je zdravo

S projektom Lokalno je zdravo povečujemo stopnjo lokalne prehranske samooskrbe na območju LAS Za mesto in vas. Projekt vključuje tako pridelavo kot predelavo in potrošnjo lokalno pridelane hrane. S povezovanjem lokalnih pridelovalcev in predelovalcev povečujemo pestrost in količino lokalno pridelane hrane ter tako vzpostavljamo boljše možnosti za to, da se lahko z lokalno hrano oskrbujejo tudi večji porabniki, kot so osnovne šole  v Medvodah, Vodicah, Mengšu, Komendi, Domžalah in Trzinu. in drugi javni zavodi.

V okviru projekta, ki vključuje osveščanje različnih ciljnih skupin, promocijo projekta in podporne aktivnosti za povečevanje pridelave, predelave in priprave živil za prevzem, bo strokovno vzpostavljen sistem trajnostne oskrbe šol z lokalnimi živili. S projektom organiziramo kratke dobavne verige za lokalne pridelke in izdelke ter vzpostavljamo pogoje za nove prodajne poti. Na ta način lokalnim pridelkom in izdelkom povečujemo dodano vrednost.   

Lokalne kmete oz. pridelovalce spodbujamo k večji pridelavi in predelavi sadja in zelenjave za trg in k prodaji pridelkov in izdelkov tako neposrednim potrošnikom kot javnim institucijam. Otroke in mladostnike prek modela oskrbe javnih izobraževalnih institucij z lokalno hrano spodbujamo k uživanju in spoznavanju lokalno pridelanih živil. Prebivalce prek promocije lokalne hrane spodbujamo k trajnostnemu življenjskemu slogu. Javne zavode z vzpostavljanjem možnosti za nabavo lokalno pridelane hrane spodbujamo k povečevanju deleža nabav iz lokalnih virov. Stopnjo lokalne samooskrbe povečujemo s premišljenim modelom povezovanja ponudnikov in porabnikov oz. vseh zainteresiranih deležnikov.

Partnerji projekta
Vodilni partner:  Zadruga Jarina
Partner: Občina Medvode

Znesek, višina sredstev: 129.510,04 € z DDV
Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj
Znesek, višina sofinanciranja: 98.726,77 €
Začetek: 3.11.2020
Predviden zaključek: 31.03.2022


Projekt je podprt s strani LAS Za mesto in vas, sofinancirata pa Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega  sklada za regionalni razvoj.