Žafran

Dediščina

O PROJEKTU ARTISTIC 

Projekt ARTISTIC se posveča nesnovni kulturni dediščini in njeni valorizaciji. Prizadeva si izboljšati odnose med nosilci, širšo družbo ter finančnini izvajalci. V okviru projekta Artistic so partnerske institucije razvile model, ki naj bi nosilcem dediščine pomagal razvijati kompetence vodenja projektov, pridobivanja sredstev, podjetništva in marketinga, predvsem na področju prilagajanja kreativnih idej zahtevam trga ali pričakovanjem potencialnih investitorjev. 

 

 

Ta projekt je podprt s strani programa Interreg Srednja Evropa, ki
se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.interreg-central.eu/artistic